رسانهٔ آکاس‌نیوز رسانهٔ زندگی است. دربارهٔ مسائل روزانهٔ زندگی برایتان می‌نویسیم. محتوایی دستِ اول برای شما که شایسته‌اش هستید تولید می‌کنیم و تلاشِ ما بهبود کیفیت محتواها و متناسب‌سازی آن‌ها با ترندهایی است که روزانه به کار شما می‌آید. از دستور پخت غذاهای فصل تا راهنمای گردشگری و ساعت کاری دفاتر خدمات الکترونیک شهر، همه را اینجا در رسانهٔ آکاس‌نیوز می‌توانید ببینید.