قهرمان فرهادی پاییز می آید

زمان مطالعه: 2 دقیقه در ژوئن ۲۰۲۰ خبر رسید که اصغرفرهادی پیش تولید فیلم قهرمان را آغاز کرده است.