سکنجبین و نعنا؛ رفقای قدیمی تابستانی

لذت نوشیدن یک لیوان شربت خنک سکنجبین در روزهای گرم تابستان، برای اکثر ایرانی‌ها تجربه دلچسبی است.