معرفی کتاب «هنر چاق بودن» | اگر چاقی بیشتر از لاغری به شما بیاید!

هنر چاق بودن را برای معرفی انتخاب کردم چرا که می­‌توان بخشی از ناگفتنی‌های زندگی انسان و البته به طور ویژه انسان‌های چاق را در این کتاب خواند. خواندن این کتاب به همه توصیه می‌شودٰ، نه فقط به چاق‌ها.