گیاه قهر و آشتی؛ حساس دوست داشتنی

زمان مطالعه: 2 دقیقه یکی از عجایب طبیعت،‌ گیاه خجالتی و حساس، قهر و آشتی است. چیزی که باعث جذابیت این گیاه می‌شود حساسیت آن به لمس شدن است به طوری که بعد از لمس کردن، ‌برگ‌های آن به سرعت شروع به جمع شدن می‌کنند و پس از مدتی دوباره باز می‌شوند.