آیا اگزما و سرطان پوست ارتباطی با یکدیگر دارند؟!

زمان مطالعه: 2 دقیقه اگر اگزما ما را رنج می‌دهد، یعنی باید نگران سرطان پوست باشیم؟ در این رابطه بیشتر بخوانید.