نکات مهمی که باید درباره انتشار عکس کودکان در اینترنت بدانید

آیا به اشتراک گذاشتن عکس از کودک می تواند برای او مشکلاتی را ایجاد کند؟ در چه حدی می توانیم کودکان را وارد بازی مجازی کنیم؟