۸ علامت افسردگی که باید مراقب آن باشید

حال و احوال روزهای ما گاه غمگین و گاه شاد در گذر است. حالمان گاهی انقدر بد است که می‌گوییم شاید «سگ سیاه افسردگی» به جانمان افتاده است! اما آيا اين حال بد افسردگي است یا ما غم و اندوه طبیعی را تجربه می‌کنیم؟