معرفی سریال «وقتی آنها ما را می‌بینند» (ایوا دوورنی، ۲۰۱۹) | سنترال پارک، ۱۹۸۹

در آمریکا اگر رنگ پوستتان سیاه باشد به راحتی ممکن است جایتان از قربانی به متهم تغییر کند. شاید این حرف بسیار کلی به نظر برسد اما وقتی تاریخ را به تصویر می‌کشید، نمی‌توانید از این حرف به سادگی عبور کنید. وقتی آنها ما را می‌بینند ساختۀ فیلمساز سیاه‌پوست امریکایی یعنی ایوا دوورنی است که … ادامه خواندن معرفی سریال «وقتی آنها ما را می‌بینند» (ایوا دوورنی، ۲۰۱۹) | سنترال پارک، ۱۹۸۹