معرفی فیلم «تریبانگا» (رنوکا شاهانی، ۲۰۲۱) | زمان، تکرار بی‌وقفۀ نسل‌ها

فیلم تریبانگا اولین ساختۀ رنوکا شاهانی، هنرپیشۀ دهۀ نود سینمای هند است که به عنوان نویسنده نیز داستان جذاب و متفاوتی برای فیلمش نوشته است. درام‌های خانوادگی‌ای که رویکرد مستندتر…

زیر و بَم

گشت و گذار

دِل‌بَرها

فهرست